Ook een ZZP’er die niet zo gek is op cijfers?

Als zelfstandige word je in je eentje geconfronteerd met alle verplichtingen waar een grotere organisatie ook mee te maken heeft. Dit vergt best veel van je tijd. Dit staat nog los van de kennis die je ervoor in huis moet hebben. Om je zoveel mogelijk te ontlasten van financiële en fiscale zaken hebben wij een dienstenpakket dat speciaal gericht is op zzp’ers. Hieronder een overzicht van de diensten die wij jou als zzp’er kunnen bieden. Je kunt ons ook altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak.

Administratie

Eén van onze werkzaamheden bestaat uit het uitvoeren van financiële administraties. Hierbij passen wij onze werkzaamheden volledig aan bij uw wensen. Eén kenmerk is de grote flexibiliteit die wij kunnen bieden. In overleg kan een dienstverlening op maat worden geboden, die kan variëren van het volledig voeren van uw administratie tot en met het controleren van de door uzelf al opgestelde jaarrekening.

Volledige uitbesteding
U brengt periodiek de financiële gegevens (facturen, bankafschriften e.d.) en wij verwerken deze tot een administratie. Dit kan bijvoorbeeld op wekelijkse-, tweewekelijkse-, maandelijkse-, kwartaal- of jaarbasis plaatsvinden.

Controle en ondersteuning
Hetzelfde als bovenstaande, alleen voert u dan zelf de administratie en vinden er door ons alleen controlerende/bijsturende werkzaamheden plaats (dit kan ook bij u op locatie plaatsvinden).

Jaarrekening

Een ondernemer is verplicht jaarlijks een jaarrekening op te stellen van zijn onderneming. Deze jaarrekening wordt opgesteld op basis van de gevoerde boekhouding.

Verzekeringen

Voor ondernemers is het belangrijk dat de (ondernemings)risico’s goed worden geïnventariseerd en vervolgens verzekerd. Voor het afsluiten van de verzekeringen dient u gebruik te maken van uw eigen tussenpersoon, aangezien wij geen verzekeringen afsluiten.

Startersadvies

Startende ondernemers kunnen wij voorzien van een totale begeleiding. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het opstellen van een ondernemingsplan, haalbaarheidsonderzoek, beoordeling van de investeringen, advisering personele zaken en de financiering.

AOV en pensioen

Als zelfstandige bent u niet automatisch verzekerd ingeval u arbeidsongeschikt wordt. Tevens bent u als zelfstandige niet aangesloten bij een pensioenfonds. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor u als zelfstandige. Via ons netwerk van financiële planners kunnen wij u in contact brengen met een financieel adviseur die u helpt bij de beoordeling van uw financiële toekomst.

Financiering

Als ondernemer of zelfstandige bent u ruimdenkend en hebt u ideeën voor de toekomst van uw bedrijf. Een financiering van een kredietinstelling kan u helpen uw ideeën te realiseren. De kredietinstelling heeft bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag naast de jaarrekeningen van de afgelopen jaren ook prognoses nodig voor de toekomst. Samen met u kunnen wij deze prognoses opstellen. Neem contact met ons kantoor op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op of maak een afspraak voor meer informatie