Particulieren

Voor particulieren verzorgen wij diverse financiële diensten. Doordat wij continu op de hoogte zijn van de meeste actuele wet- en regelgeving weten wij exact voor welke toeslagen of regelingen u in aanmerking komt. Dit levert u in veel gevallen extra financieel voordeel op ten opzichte van dat u het zelf doet, naast de tijd en energie die u ermee bespaart. Hieronder een overzicht van de diensten die wij voor particulieren verlenen. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Belastingen

Als particulier komt u ook in aanraking met de Belastingdienst. Het is mogelijk dat de Belastingdienst u een brief stuurt waaruit blijkt dat u aangifte moet doen. U kunt ook op eigen initiatief een aangifte indienen wanneer u denkt dat u belasting bent verschuldigd, of wanneer u verwacht dat u belastinggeld kan terugontvangen. U kunt in aanmerking komen voor een teruggaaf wanneer u denkt dat u kosten heeft gemaakt die middels een aangifte (gedeeltelijk) in aftrek kunnen worden gebracht. Neem contact op met ons kantoor als u denkt dat u een aangifte moet indienen. Kantoor Dallinga kan ook uw aangifte volledig verzorgen en indienen bij de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is één van de vier toeslagen die de Belastingdienst verstrekt aan mensen die een relatief laag belastbaar inkomen hebben. De zorgtoeslag ontvangt u om de kostendruk van uw zorgverzekering te verlagen. Omdat de hoogte van uw zorgtoeslag, net als alle andere toeslagen, afhankelijk van uw inkomen is, is het van belang dat als u uw inkomen wijzigt, u dit ook wijzigt in uw toeslagen. Zo voorkomt u dat u forse bedragen terug moet betalen.
Ons kantoor adviseert u graag bij uw (zorg)toeslagen. Tevens beschikt ons kantoor over eigen software waarmee wij voor u toeslagen kunnen aanvragen, wijzigen en stopzetten.

Kinderopvang

U kunt in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, indien u aan de voorwaarden voldoet. Uw kind gaat naar een LKR-geregistreerde kinderopvanginstelling en uw belastbare inkomen is niet te hoog. Bij de kinderopvangtoeslag worden nog aanvullende regels gesteld wanneer u en uw partner niet evenveel uren werken. Ons kantoor adviseert u graag bij uw toeslagen. Tevens beschikt ons kantoor over eigen software waarmee wij voor u toeslagen kunnen aanvragen, wijzigen en stopzetten.

Erfrecht

Krijgt u of doet u een schenking? Of krijgt u een erfenis? Dan krijgt u te maken met de schenk- en erfbelasting. Wellicht dat u schenk- of erfbelasting moet betalen. In een aantal gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling en hoeft u geen belasting te betalen. Ons kantoor neemt graag de mogelijkheden met u door omtrent belastingvrij schenken en ontvangen. Tevens kunnen wij voor u de aangifte schenk- en erfbelasting indienen.

Neem contact met ons op of maak een afspraak voor meer informatie