Een ondernemer wil ondernemen

Als ondernemer wilt u zich zoveel mogelijk bezig houden met primaire taken en de dingen waar u goed in bent. Financiële en administratieve zaken komen regelmatig op een tweede plaats. Toch is het belang van het goed op orde hebben van je financiën groot. Wij bieden u hierbij op allerlei vlakken ondersteuning. Of het nu gaat om de verplichtingen naar de fiscus, het bijhouden van de administratie of financieel advies. Kantoor Dallinga neemt u financiële zorg uit handen. Hieronder een overzicht van de diensten die wij u als ondernemer kunnen bieden. Of bel ons voor het maken van een afspraak.

Administratie

Eén van onze werkzaamheden bestaat uit het voeren van financiële administraties. Hierbij passen wij onze werkzaamheden volledig aan bij uw wensen. Eén kenmerk is de grote flexibiliteit die wij kunnen bieden. In overleg kan een dienstverlening op maat worden geboden, die kan variëren van het volledig voeren van uw administratie tot en met het controleren van de door uzelf al opgestelde jaarrekening.

Volledige uitbesteding
U brengt periodiek de financiële gegevens (facturen, bankafschriften e.d.) en wij verwerken deze tot een administratie. Dit kan bijvoorbeeld op wekelijkse-, tweewekelijkse-, maandelijkse-, kwartaal- of jaarbasis plaatsvinden.

Controle en ondersteuning
Hetzelfde als bovenstaande, alleen voert u dan zelf de administratie en vinden er door ons alleen controlerende/bijsturende werkzaamheden plaats (dit kan ook bij u op locatie plaatsvinden).

Jaarrekening

Een ondernemer is verplicht jaarlijks een jaarrekening op te stellen van zijn onderneming. Deze jaarrekening wordt opgesteld op basis van de gevoerde boekhouding. De wettelijke eisen aan een jaarrekening verschillen per soort onderneming. Aan een jaarrekening voor een besloten vennootschap (B.V.) worden door de wet strengere eisen gesteld dan aan een jaarrekening van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap. Tevens zijn de gestelde eisen aan een jaarrekening voor een kleine B.V. anders dan bij een middelgrote- of grote B.V. Deze laatste ondernemingen zijn zelfs verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een wettelijk daartoe bevoegde accountant. De beoordeling of een B.V. klein, middelgroot of groot is, is afhankelijk van het balanstotaal, de omzet en het aantal werknemers in de afgelopen twee jaren.

Wij lichten de jaarrekening toe in een persoonlijk gesprek met u als ondernemer, waarbij wij veel aandacht besteden aan advisering op het gebied van onder andere: financieringen, investeringen, boekhouding en belastingen. Tevens kunnen wij voor besloten vennootschappen de jaarlijkse publicatiestukken opstellen voor deponering bij de Kamer van Koophandel.

Omzetbelasting

Als u ondernemer bent, dan draagt u omzetbelasting (btw) af over de meeste producten en diensten die u verkoopt. U draagt de btw af, door het indienen van uw aangifte omzetbelasting. De afdracht van de omzetbelasting kan per maand, kwartaal of per jaar, afhankelijk van de grote van uw onderneming. Indien u zaken doet met het buitenland kunnen de regels omtrent de afdracht van omzetbelasting gecompliceerd worden. Ons kantoor staat voor u klaar om u te helpen bij uw vragen over omzetbelasting en het indienen van uw aangifte.

Belastingaangiftes

Het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is een zeer belangrijke en nauwkeurige aangelegenheid. Dit komt niet alleen door de wettelijke plicht, maar ook door het feit dat u niet door de belastingdienst wilt worden gecorrigeerd met een eventuele boete tot gevolg.
 Na het samenstellen van de aangifte, wordt deze met u besproken. Daarbij zullen wij u deskundig adviseren, teneinde te komen tot een optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden voor (startende) ondernemers.

 Een nauwkeurige aangifte is om nog meer redenen van belang. Bij het aangaan van een lening kan bijvoorbeeld een bank inzage vragen in de aangifte inkomstenbelasting om hiermee een goede indruk te krijgen van de financiële situatie. Ook worden aangiften gebruikt als grondslag voor financiële- en fiscale advisering.
 In alle gevallen is het belangrijk dat de aangifte correct en volledig wordt samengesteld: de hiervoor noodzakelijke kennis is op ons kantoor ruimschoots aanwezig. Met behulp van vele informatiebronnen zijn wij in staat om de laatste regelgeving en jurisprudentie direct toe te passen om zodoende geen mogelijkheid onbenut te laten.

Fiscaal advies

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij fiscale advisering. In ons advies betrekken wij uw gehele situatie, zowel zakelijk als privé. Dit is belangrijk, omdat een strikte scheiding vaak niet is te maken. Om u een indruk te geven van het gebied waarop wij u kunnen adviseren, volgen hier enkele voorbeelden: bedrijfsoverdracht, bedrijfsopvolging, samenwerkingsverbanden, rechtsvormen.

Detachering

Het kan voorkomen dat er een tijdelijke behoefte is aan bijstand op het gebied van het voeren van de administratie. Bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof, ziekte of extreme drukte. Wij kunnen u een helpende hand bieden om een dergelijke periode te overbruggen, waarbij wij onze dienstverlening flexibel aanpassen aan uw wensen. 

Ook komt het soms voor dat u als ondernemer een keuze moet maken tussen het in dienst nemen van een (parttime) boekhouder, het inhuren van een externe administratiemedewerker of het uitbesteden van de gehele administratie aan een administratiekantoor. Bij een keuze voor de laatste twee opties, biedt ons kantoor het grote voordeel dat uw administratiewerk gedaan wordt door een deskundige met veel ervaring, en u geen personeel in dienst hoeft te nemen met alle bijbehorende verplichtingen.

Neem contact met ons op of maak een afspraak voor meer informatie